Een mooi geselschap samen

De vijf verschillende planten die samen de mannenplanten vormen