Hier is de lucht zeker zuiver

verschillende planten bij elkaar op tafel